BACK

TERUG

Tutorials / TutorialeFor obvious reasons tutorial memos and each Tuttest and its associated memo will only be made available after the tutorial session is over and the Tuttest has been written. Tutoriaalmemos en die tuttoets en sy memo sal om verstaanbare redes eers beskikbaar wees na afloop van die tutoriaalsessie en nadat die tuttoets geskryf is.
Date/ Datum Tutorial / Tutoriaal Tut Problems
Tut Memos
TT Memos
24 Jul TUT 1: [7.5] 1, 4, 12, 13, 22, 23, 26, 27. 7.5 TUT 1 MEMO TT 1 MEMO
31 Jul TUT 2: [7.5] 39, 40, 45, 59, 67, 75 [9.1] 2,3,11,18,24,25,29,34,38,39,43,45. 9.1 TUT 2 MEMO TT 2 MEMO
7 Aug TUT 3: [9.4] 3,7,8,15,19,22,34,36,42. [9.5] 4,6,15,17,25,39. 9.4, 9.5 TUT 3 MEMO TT 3 MEMO
14 Aug TUT 4: [9.5] 18, 34. [9.6] 6,8,10,13,19,22,25,31,33. 9.6 TUT 4 MEMO TT 4 MEMO
21 Aug TUT 5: [9.7] 1,5,8,13,17,18,23,27,28,39,43. [9.8] 3, 6, 9, 16. 9.7 TUT 5 MEMO TT 5 MEMO
28 Aug TUT 6: [9.8] 19,25,27,31,34. [9.9] 3,5,13,14,18,22,25. 9.8, 9.9 TUT 6 MEMO TT 6 MEMO
Test 1 written / Toets 1 word geskryf
18 Sep TUT 7: [9.10] 9,12,15,21,23,27, 37, 44, 47, 49. 9.10 TUT 7 MEMO TT 7 MEMO
25 Sep TUT 8: [9.10] 55, 56, 65. [9.11] 2, 3, 7, 9. [9.12] 3,7,9,13. 9.11 9.12 TUT 8 MEMO TT 8 MEMO
2 Oct TUT 9: [9.13] 3, 4, 7, 17, 27, 35, 37. 9.13 TUT 9 MEMO TT 9 MEMO
9 Oct TUT 10: [9.14] 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18. 9.14 TUT 10 MEMO TT 10 MEMO
16 Oct TUT 11: [9.15] 2, 4, 5, 11, 18, 21, 51, 54, 55, 57. 9.15 TUT 11 MEMO TT 11 MEMO
23 Oct TUT 12: [9.15] 75,76,78. [9.16] 2, 3,5,8,13,21. 9.16 TUT 12 MEMO See the DIY tuttests below.

Do-It-Yourself Tut tests / Doen-dit-self Tuttoetse

These DIY tut tests are posted here so that you can use them to test yourself. The memos are also given, so mark it yourself. / Hierdie Doen-dit-self tutoetse is hier geplaas sodat jy dit kan gebruik om jouself te toets. Die memos word ook gegee, dus merk dit self.
No/ Nr Tutorial Test / Tutoriaaltoets Memo
TT12 (DIY) TUT TEST 12 on Triple integration in Spherical Coord's (DIY) MEMO 12
TT13 (DIY) TUT TEST 13 on the Divergence Theorem (DIY) MEMO 13

BACK

TERUG