Aankondigings

  • Vir diegene wat A3 moet skryf, 'n 'Voorbereidingsblad' vir A3 is hier beskikbaar. Let op dat A3 oor AL DIE WERK gaan (d.w.s. dit konsentreer nie slegs op kwartaal 4 se werk, soos die geval was met A2 nie).
  • Punte vir Tuttoetse is hier , en Semester Punte en A1 Punte is hier.Inleiding

Hierdie kursus gaan oor die uitbreiding van kalkulus (d.w.s. differensiasie en integrasie) na funksies van meer veranderlikes, soos bv. f(x,y,z) en na die kalkulus van funksies met meer as een komponent (vektorfunksies), soos F(x) =[f(x), g(x), h(x)], en uiteindelik na vektorfunksies van meer veranderlikes, byvoorbeeld,   F(x,y,z) =[f(x,y,z), g(x,y,z), h(x,y,z)].

Jy sal die vektor-operatore, grad, div, en curl leer ken en toepas. Jy sal ook leer integreer oor n oppervlak, op die rand van n oppervlak, oor n volume en oor die rand van n volume, en jy sal raakvlakke aan 2D krommes bepaal en rigtingsafgeleides in die ruimte. Die kursus sal baie geleentheid skep vir oefening en die ontwikkeling van tegniese vaardigheid in die hantering van hierdie operasies.

Die kern van die kursus is drie belangrike stellings in vektorkalkulus, naamlik Green se stelling, Stokes se stelling en Gauss se divergensie-stelling. Elk van hierdie stellings bewys die ekwivalensie tussen twee tipes integrale, een regdeur n gebied en die ander al op rand van die gebied. Deur hierdie stellings sinvol te gebruik, kan moeilike integrale soms heelwat makliker bereken word. Verder gee bestudering van die herkoms van hierdie drie stellings belangrike insig in hoe vektorvelde hulle gedra.

Grondige kennis van vektoranalise word direk benodig vir die hantering van konsepte in elektromagnetisme, vloeierdinamika, elastisiteit en elke toepassing waar fisiese groothede voorgestel word as kontinue vektorfunksies van meer veranderlikes. Dubbel- en drievoudige intergrasie word oral gebruik in toepassings waar area, volume, massa, die posisie van die sentroïede of die traagheidsmoment verlang word.

Die klem in hierdie kursus val op die interpretasie van die resultate en veral op die visuele verstaan van wat elke operasie doen of wat elke resultaat in die fisiese ruimte voorstel.

Die sagteware pakket, MATLAB, gaan in hierdie kursus gebruik word om konsepte grafies te illustreer. Dit word nie verwag dat jy bedrewe met MATLAB moet wees nie, maar 'n klein mate van vaardigheid in MATLAB sal 'n bate wees. Daar sal in klastyd n elementere inleiding in die gebruik van die pakket aangebied word.

NA BO
Module informasie


Module-kode:
20753-B242(8)
Module-naam:
Toegepaste Wiskunde B 242
Module-beskrywing:
Vektoranalise
US Krediete:
8
Jaar: 2
Semester: 2
Lesingsdrag:
2.00 lesings, 1.50 Tutoriale (per week)
Tuisdepartement:
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
Dosent:
Dr MF Maritz
Kantoor:
A416
Telefoon:
808-4228
Epos:
mfmaritz 'at' sun.ac.za
Klassifikasie: Wiskunde:
95%
Basiese Wetenskap:
5 %
Rekenaartoepassings:
0 %
Vereistes: Slaag-:
Geen
Voor-:
Ing. Wisk. 145
Newe-:
Toeg. Wisk. B224
Assessering: Metode:
Buigsame assessering
Formule vir berekening van punte
sal slegs in die Module info-blad gelys word.

NA BO
Assessering


Die assessering van hierdie module word volgens die Metode van Buigsame Assessering gedoen. Gaan na die betrokke dokument op SunLearn ( klik hier ).

Die prestasiepunt bestaan uit drie komponente: SP (die SemesterPunt), A1 (die eerste toets) en A2 (die tweede toets). In sommige gevalle word studente toegelaat tot "Verdere assessering" en sal dan A3 (die derde toets) skryf.

Die SP word saamgestel uit die punte van al die Tutoriaaltoetse (kortweg genoem Tuttoetse). Elke tuttoets word aan die einde van die betrokke tutoriaalsessie geskryf, en dit sal telkens handel oor die werk wat tydens daardie tutoriaal gedoen is. Jy moet dus nie tyd mors tydens die tutoriaalsessie nie, maar dadelik begin werk. Tutoriaalprobleme sal uit Zill en Cullen kom en die nommers van die probleme wat gedoen moet word sal tydens die Maandag wat die tutoriaalsessie voorafgaan, verskaf word. Jy kan dus by die huis reeds begin werk aan die tutoriaalprobleme.

Sakrekenaars volgens die voorskrifte van die Ingenieurswese Fakulteit mag tydens alle toetse gebruik word.

NA BORooster

Hieronder is 'n 'skermvangs' van die rooster soos op die universiteit se amptelike web-blad gepubliseer. AMB242 timetable

TO TOP

Toetse

Hieronder is 'n 'skermvangs' van die toetsdatums soos op die universiteit se amptelike web-blad gepubliseer. AMB242 test dates

Die inligting hieronder word slegs ter toeligting gegee (soos vanaf bogenoemde bladsy gekopieer), maar geen waarborg vir die korrektheid daarvan word hier gegee nie. Dit bly die student se verantwoordelikheid om die amptelike universiteits-webblad te raadpleeg.


Wat Datum Tyd Lokaal Voorbereiding Memo
1ste Toets (later bekend) Voorb. blad A1 Memo
2de Toets 16 Nov 2019 9:00 (later bekend) Voorb. blad
3de Toets 29 Nov 2019 14:00 (later bekend) Voorb. blad

NA BOAflaaibare dokumente


NA BO

(2019) .


Vector Calculus

Handboek

Zill, 6de Uitgawe

Advanced Engineering Mathematics, 4th Edition
Dennis G. Zill & Warren S. Wright,
Jones & Bartlett Learning (Enige uitgawe vanaf 2 to 6 is reg.)


Dosent: 3de kwartaal

Dr A de Villiers

  Dr Andie de Villiers
  Ingenieursgebou A312
  andiedevilliers 'at' sun.ac.za
  (021) 808-9741Dosent: 4de kwartaal

Dr MF Maritz

  Dr Milton Maritz
  Ingenieursgebou A416
  mfmaritz 'at' sun.ac.za
  (021) 808-4228
Sekretaresse vir Toegepaste Wiskunde

  Me Sharon Fortuin
  Ingenieursgebou A310
  sharonfortuin at sun.ac.za