BACK

TERUG

Class Notes for 2019/ Klasnotas vir 2019


Blackboard photos as presented in class / Swartbord fotos soos in die klas aangebied
Additional notes / Addisionele notas


English Afrikaans
Notes on Finding Phi Notas oor die vind van Phi
Notes on drawing surfaces in Cartesian coordinates Notas oor die teken van oppervlaktes in Cartesiese koordinate