NewtonsCradle1.png NewtonsCradle2.png

Upcoming presentationsKomende aanbiedinge

  • No upcoming presentations are currently scheduled Geen toekomstige aanbiedinge is tans geskeduleer nie

SeminarsSeminare

  • Vision and Learning @ StellenboschVisie en Leer @ Stellenbosch 

    VLS is a collaboration between individuals from Applied Mathematics, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering as well as Mechanical Engineering. The problems in computer vision and machine learning are inherently interdisciplinary, and combine mathematics from a variety of fields. VLS is 'n samewerking tussen mense van Toegepaste Wiskunde, Rekenaarwetenskap, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese asook Meganiese Ingenieurswese. Die probleme in rekenaarvisie en masjienleer is inherent interdissiplinêr, en kombineer wiskunde uit 'n wye verskeidenheid velde.

    We meet every Friday at 13:00 in the seminar room of Computer Science (on the 5th floor of the General Engineering Building), for a talk or a discussion. Ons ontmoet elke Vrydag 13:00 in Rekenaarwetenskap se seminaarkamer (op die 5de vloer van die Algemene Ingenieursgebou), vir 'n praatjie of bespreking.

    Everyone welcome!Almal welkom!

  • Division of Computer ScienceAfdeling Rekenaarwetenskap  Follow the link for a list of past and future talks at Computer Science. Volg die skakel vir 'n lys van vorige en toekomstige praatjies by Rekenaarwetenskap.
  • Division of MathematicsAfdeling Wiskunde  Follow the link for a list of regular seminars at Mathematics. Volg die skakel vir 'n lys van seminare wat gereeld plaasvind by Wiskunde.