link to website for English group


Oorsig

1.  Kombinatorika: basiese telbeginsel, permutasies, kombinasies.
2.  Waarskynlikheid: steekproefruimtes, gebeurtenisse, aksiomas van waarskynlikheid, ewekansige steekproefruimtes.
3.  Voorwaardelike waarskynlikheid: vermenigvuldigingsreŽl, kondisionering, Bayes se reŽl, onafhanklikheid.
4.  Diskrete kansveranderlikes: verwagte waarde en variansie, Bernoulli, binomiale en Poisson kansveranderlikes.

Module uitkomste

'n Student wat hierdie module suksesvol voltooi het, kan:
  1. op 'n sistematiese wyse elementÍre teltegnieke toepas om die aantal verskillende maniere te bereken waarop die uitkoms van 'n kombinatoriese eksperiment kan plaasvind;
  2. die waarskynlikheid van spesifieke uitkomste van 'n stogastiese gebeurtenis bereken deur gebruik te maak van, onder andere, waarskynlikheidsaksiomas en voorwaardelike waarskynlikheid;
  3. stogastiese verskynsels op 'n wetenskaplike wyse ontleed en met diskrete kansveranderlikes wiskundig modelleer.


Tutoriale

Tutoriale op Maandae word soos volg gestruktureer: aan die begin (14:00) word 'n kort tutoriaaltoets geskryf, wat die vorige week se teorie of probleme soortgelyk aan die vorige Maandag se tutoriaal dek. Na afloop van die toets kan studente voortgaan met die huidige tutoriaal, waar hulp en geleentheid vir bespreking beskikbaar is.


Module assessering

Die klaspunt vir hierdie module word aan die einde van die semester soos volg saamgestel:

EvalueringsgeleentheidGewig
Semestertoets (April)70%
Tutoriaaltoetse (minstens 10 geleenthede)30%
Studente verdien toegang tot die eksamen op grond van hul klaspunte. Indien 'n student 'n klaspunt van 40% of meer verwerf, mag hy/sy eksamen skryf. Die finale prestasiepunt vir die module word aan die einde van die eksamen soos volg bereken:

PuntGewig
Klaspunt40%
Eksamenpunt60%
Die normale reŽls omtrent die twee eksamengeleenthede geld. Raadpleeg die universiteit se jaarboek (deel 1) vir verdere besonderhede.