BACK

TERUG

Tutorials / TutorialeFor obvious reasons tutorial memos and each Tuttest and its associated memo will only be made available after the tutorial session is over and the Tuttest has been written. Tutoriaalmemos en die tuttoets en sy memo sal om verstaanbare redes eers beskikbaar wees na afloop van die tutoriaalsessie en nadat die tuttoets geskryf is.
Date/ Datum Tutorial / Tutoriaal Tut Problems
Tut Memos
TT Memos
19 Jul TUT 1: [7.5] 1, 4, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 41 7.5 TUT 1 MEMO TT 1 MEMO
26 Jul TUT 2: [7.5] , 45, 54, 59, 67, 75 [9.1] 2, 3, 11, 18, 24, 25, 29, 34, 38, 39, 43, 45. 9.1 TUT 2 MEMO TT 2 MEMO
2 Aug TUT 3: [9.4] 2, 3, 7, 8, 19, 22, 34, 36, 42, 44. [9.5] 3, 4, 6, 8, 15, 25, 29, 39, 47. 9.4, 9.5 TUT 3 MEMO TT 3 MEMO
9 Aug PUBLIC HOLIDAY
16 Aug TUT 4: [9.6] 6, 8, 10, 13, 19, 22, 25, 31, 33. [9.7] 1, 5, 6, 8, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 37, 39, 43. 9.6, 9.7 TUT 4 MEMO TT 4 MEMO
23 Aug TUT 5: [9.8] 3, 6, 9, 16, 19, 25, 27, 31, 34. [9.9] 3, 5, 13, 14, 17, 18, 22, 25. 9.8, 9.9 TUT 5 MEMO TT 5 MEMO
Test 1 written / Toets 1 word geskryf
SEPTEMBER HOLIDAYS / SEPTEMBER VAKANSIE
13 Sep TUT 6: : [9.10] 9, 12, 15, 21, 23, 27, 37, 49, 65. 9.10 TUT 6 MEMO TT 6 MEMO
20 Sep TUT 7: [9.11] 4, 7, 9, 12, 25. 9.11, 9.12 TUT 7 MEMO TT 7 MEMO
27 Sep TUT 8: [9.12] 3, 7, 9, 13, 29. 9.13 TUT 8 MEMO TT 8 MEMO
4 Oct TUT 9: [9.13] 4, 7, 10, 17, 21, 25, 35, 36. [9.14] 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18. 9.14 TUT 9 MEMO TT 9 MEMO
11 Oct TUT 10: [9.15] 2, 4, 11, 17, 21.51, 54, 55, 75, 78, 80. 9.15 TUT 10 MEMO TT 10 MEMO
18 Oct TUT 11: [9.16] 2, 3, 5, 8, 13, 21. 9.16 TUT 11 MEMO
Examination period                                 DIY TutTest 11 TT 11 MEMO

BACK

TERUG