BACK

TERUG

Tutorials / TutorialeFor obvious reasons tutorial memos and each Tuttest and its associated memo will only be made available after the tutorial session is over and the Tuttest has been written. Tutoriaalmemos en die tuttoets en sy memo sal om verstaanbare redes eers beskikbaar wees na afloop van die tutoriaalsessie en nadat die tuttoets geskryf is.
Date/ Datum Tutorial / Tutoriaal Tut Problems
Tut Memos
TT Memos
25 Jul TUT 1: [7.5] 1, 4, 12, 13, 22, 23, 26, 27. 7.5 TUT 1 MEMO TT 1 MEMO
1 Aug TUT 2: [7.5] 39, 40, 45, 59, 67, 75 [9.1] 2,3,11,18,24,25,29,34,38,39,43,45. 9.1 TUT 2 MEMO TT 2 MEMO
8 Aug TUT 3: [9.4] 3,7,8,19,22,34,36,42. [9.5] 4,6,15,25,39,47. 9.4, 9.5 TUT 3 MEMO TT 3 MEMO
15 Aug TUT 4:[9.6] 6,8,10,13,19,22,25,31,33. 9.6 TUT 4 MEMO TT 4 MEMO
22 Aug TUT 5: [9.7] 1,5,6,8,13,17,18,23,27,28,37,39,43. 9.7 TUT 5 MEMO TT 5 MEMO
29 Aug TUT 6: [9.8] 3,6,9,16,19,25,27,31,34. [9.9] 3,5,13,14,18,22,25. 9.8, 9.9 TUT 6 MEMO TT 6 MEMO
Test 1 written / Toets 1 word geskryf
19 Sep TUT 7: [9.10] [9.10] 9,12,15,21,23,27,37,49,65. [9.11] 7,9. [9.12] 3,7,9,18,17,18,21(a),25,32. 9.12 TUT 7 MEMO TT 7 MEMO
26 Sep TUT 8: [9.13] 3,7,17,21,25,27,35,37,40,43. 9.13 TUT 8 MEMO TT 8 MEMO
3 Oct TUT 9: [9.14] 2,4,6,11,13,16,18. 9.14 TUT 9 MEMO TT 9 MEMO
10 Oct TUT 10: [9.15] 2,4,5,12,17,18,21. 9.15 TUT 10 MEMO TT 10 MEMO
17 Oct TUT 11: [9.15] 51,53,55,57,75,76,78. TUT 11 MEMO TT 11 MEMO
24 Oct TUT 12: [9.16] 2, 3,5,8,13,21.      DIY TutTest 12 9.16 TUT 12 MEMO TT 12 MEMO

BACK

TERUG