BACK

TERUG

Class Notes for 2018 / Klasnotas vir 2018


Notes as presented in class / Notas soos in die klas aangebied

Additional notes / Addisionele notas


English Afrikaans
Notes on Finding Phi Notas oor die vind van Phi
Notes on drawing surfaces in Cartesian coordinates Notas oor die teken van oppervlaktes in Cartesiese koordinate