Module Assessering


Hierdie module word deur middel van die metode van deurlopende evaluering geassesseer. Dit beteken dat daar dus geen eksamens of hereksamens vir hierdie module is nie. Die finale prestasiepunt vir hierdie module sal soos volg saamgestel word:

Evalueringsgeleentheid Persentasie
Toets 1 35%
Toets 2 35%
Weeklikse take 30%

Module Assessment


This module is examined by means of continued evaluation. This means that there will be no examinations or supplementary examinations for this module. The final mark will be calculated as follows:

Evaluation Session Percentage
Test 1 35%
Test 2 35%
Weekly assignments 30%

crypto pic


    Aankondigings

  • Toets 2 vind plaas op Donderdag 9 November vanaf 14:00 tot 17:00 in kamer A409.
  • Toets 2 info [ PDF ]

    Announcements

  • Test 2 takes place on Thursday 9 November from 14:00 until 17:00 in room A409.
  • Test 2 info [ PDF ]