Module Materiaal / Module Material


Notas sal aan studente uitgedeel word; geen handboeke hoef dus aangekoop te word nie. / Notes will be distributed to students; hence no text books need to be bought.Module Assessering


Hierdie module word deur middel van die metode van deurlopende evaluering geassesseer. Dit beteken dat daar dus geen eksamens of hereksamens vir hierdie module is nie. Die finale prestasiepunt vir hierdie module sal soos volg saamgestel word:

Evalueringsgeleentheid Persentasie
Toets 1 20%
Toets 2 20%
Toets 3 20%
Toets 4 20%
Tutoriale (Ongeveer 10 Geleenthede) 20%

 • 'n Prestasiepunt van minstens 50% word as slaagpunt vir die module vereis.

 • Module Assessment


  This module is examined by means of continued evaluation. This means that there will be no examinations or supplementary examinations for this module. The final mark will be calculated as follows:

  Evaluation Session Percentage
  Test 1 20%
  Test 2 20%
  Test 3 20%
  Test 4 20%
  Tutorials (Roughly 10 Opportunities) 20%

 • A final mark of at least 50% is required for passing the module.  • Aankondigings

  • Toets 3 punte [ PDF ]
  • Toets 4 punte [ PDF ]

   Announcements

  • Test 3 marks [ PDF ]
  • Test 4 marks [ PDF ]