Aankondigings

  • Die toets op Saterdag 27 Mei, is in die Wisk+Bedryfsielkunde Gebou, kamer 1005, om 14:00. Tydsduur 2 ure.
  • Jou huidige punte is hier beskikbaar. 'n EXCEL sigblad sal afgelaai word. Jy moet dit oopmaak, en 'editing' aktiveer, en dan jou studentenommer in die relevante veld insleutel.
  • Daar is 'n Voorbereidingsblad vir Toets 2 onder dieskakel EVALUERING.
  • Elke Woensdag sal die tutoriaalsessie in NARGA H wees van 14:00 tot 15:50. Almal sal daarna verdaag en ons sal weer in A305 (asook A404) bymekaarkom teen 16:05, om die tuttoets te skryf.
  • Om die notas en probleemstelle te sien, gebruik 'matrix' as USER NAME, en gebruik die wagwoord wat in die klas gegee is.Inleiding

Die sentrale tema van hierdie kursus is verskeie matriksfaktorisasies en hoe dit in toepassings gebruik word. Jy sal onder andere leer van LU-faktorisasie, QR-faktorisasie, eiewaarde-faktorisasie en singulierwaarde-ontbinding. Elkeen van hierdie faktorisasies is 'n stap in die oplossing van 'n probleem wat in terme van 'n matriks-vergelyking geskryf kan word.

Voorbeelde van toepassings waarmee jy te doen gaan kry, is: passing van krommes op data-punte, refleksies, projeksies en rotasies (toepassings in robotika, orientering van satelliete in die ruimte, rekenaargrafika), populasie-dinamika, ekonomie-modelle, elektriese stelsels, en beeldverwerking.

Jy sal ook in hierdie kursus vaardigheid aanleer van hoe om simbolies met matrikse en vektore te werk, (dit wil s, jy werk met matrikse en vektore sonder om na die individuele elemente te verwys).

Die sagteware pakket, MATLAB, word intensief gebruik as 'n berekeningslaboratorium om begrippe te ondersoek, probleme op te los en as 'n aanvulling tot klaskamerlesings. Jy sal MATLAB redelik goed leer ken in hierdie kursus - beslis 'n vaardigheid wat later goed te pas kan kom.

NA BO
Module inligting


Mdule-kode:
20710-214(16)
Module-naam:
Toegepaste Wiskunde 214
Module-beskrywing:
Toegepaste Matriksmetodes
US Krediete:
16
Jaar: 2
Semester: 1
Lesingsdrag:
3.00 lesings, 3.00 Tutoriale (per week)
Tuisdepartement:
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
Dosent:
Dr MF Maritz
Kantoor:
A416
Telefoon:
808-4228
Epos:
mfmaritz 'at' sun.ac.za
Klassifikasie: Wiskunde:
75%
Basiese Wetenskap:
5 %
Rekenaartoepassings:
20 %
Vereistes: Slaag-:
Geen
Voor-:
Wisk. 144
Newe-:
Geen
Assessering: Metode:
Kontinue evaluering
Formule vir berekening van punte
sal slegs in die Module info-blad gelys word.

NA BO
Assessering


Die assessering van hierdie kursus word volgens die metode van Kontinue Evaluering gedoen.

Jy sal twee groot toetse skryf, genaamd Klastoetse . Elk sal ongeveer een helfte van die die werk wat gedurende die semester gedoen word, dek. Die punte verwerf in hierdie twee toetse sal 68% bydra tot jou finale prestasiepunt.

Jy sal ook elke week 'n kleiner toetsie, genaamd die Tuttoets skryf. Hierdie toets word aan die einde van elke tutoriaalsessie (om ongeveer 16:10) geskryf, en dit sal telkens handel oor die werk wat tydens daardie tutoriaal gedoen is. Jy moet dus nie tyd mors tydens die tutoriaalsessie nie, maar dadelik begin werk, aangesien jy ongeveer twee uur later oor daardie werk getoets sal word. Tutoriaalprobleme sal altyd die Maandag voor die betrokke tutoriaalsessie op hierdie webblad beskikbaar wees. Jy kan dus voor die tyd by die huis begin werk aan die probleme.

Die punte verwerf vir die Tuttoetse sal die oorblywende 32% bydra tot jou prestasiepunt.

NA BOToetse


WAT DATUM TYD LOKAAL Voorbereiding Memo
1ste Toets Vrydag, 10 Maart 2017 17:30 A503A en A503B Voorb. bladsy Memo
2de Toets Saterdag 27 Mei 2017 14:00 Wisk & Bedryfsielkunde Geb. 1005 Voorb. bladsy Memo
3de Toets Maandag12 Junie 2017 14:00 Ing. gebou S302 Toets handel oor alle werk. Gebruik beide Voorb.bladsye hierbo. Memo

NA BOAflaai


NA BO

(2017)

Applied Matrix MethodsDosent

MF Maritz

  Dr Milton Maritz
  Ingenieursgebou A416
  mfmaritz 'at' sun.ac.za
  (021) 808-4228Klasverteen- woordiger

Die klasverteenwoordiger van hierdie module is

????
/html>