Aankondigings
Inleiding

Hierdie module gaan oor vektore en hoe hulle in praktiese probleme gebruik word. Die gebruik van Cartesiese vektore in beide 2D en 3D sal bespreek word. 'n Belangrike veld waar vektore toegepas word, is Newton-meganika (die studie van beweging en sy oorsake), en daarom sal 'n redelike hoeveelheid meganika in hierdie module gedoen word. Al die begrippe in meganika sal vanuit eerste beginsels herlei word. Kinematika (meetkundige beskrywing van beweging) in beide 2D en 3D sal gedoen word, gevolg deur relatiewe beweging en toepassings van vlak-meganika (soos projektiele). Daarna sal dinamika (die studie van kragte en hulle effekte) ingelei word sowel as die begrippe momentum en energie. Poolko\"odinate sal behandel word en die gebruik van vektore in poolko\"ordinate sal gedoen word. As 'n spesifieke toepassing sal sirkelbeweging sowel as algemene beweging in poolko\"ordinate bespreek word.

NA BO
Module informasie


Module-kode:
20710-144(16)
Module-naam:
Toegepaste Wiskunde 144
Module-beskrywing:
Vektormodellering
US Krediete:
16
Jaar: 1
Semester: 2
Lesingsdrag:
3.00 lesings, 3.00 Tutoriale (per week)
Tuisdepartement:
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
Dosent (vir Afr.):
Dr MF Maritz
Kantoor:
A416
Telefoon:
808-4228
Epos:
mfmaritz 'at' sun.ac.za
Vereistes: Slaag-:
Geen
Voor-:
Wis. 114
Newe-:
Wis. 144
Assessering: Metode:
Eksamen-metode
Formule vir berekening van punte
sal slegs in die Module info-blad gelys word.

NA BO

Vectormodellering

(2017) .


Dosent (Afr)

  Dr Milton Maritz
  Ingenieursgebou A416
  mfmaritz 'at' sun.ac.za
  (021) 808-4228


Lecturer (Eng)

  Dr GJP Diedericks
  Ingenieursgebou A411
  hardus 'at' sun.ac.za
  (021) 808-4222