NewtonsCradle1.png NewtonsCradle2.png

Academic personelAkademiese personeel

Dr Willie Brink
OfficeKantoor: A312,  Tel: +27 (0)21 808-4218
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~wbrink

ResearchNavorsing: computer vision; machine learning; image processing; robotics rekenaarvisie; masjienleer; beeldverwerking; robotika


Dr Hanno Coetzer
OfficeKantoor: A414,  Tel: +27 (0)21 808-4221
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~hanno

ResearchNavorsing: machine learning; document processing; handwriting verification masjienleer; dokumentverwerking; handskrifverifikasie


Dr Marèt Cloete
OfficeKantoor: A313,  Tel: +27 (0)21 808-4216
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~mcloete

ResearchNavorsing: fluid dynamicsvloeidinamika


Dr Andie de Villiers
OfficeKantoor: A219,  Tel: +27 (0)21 808-9741
EmailE-pos: andiedevilliers@sun.ac.za
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~adv

ResearchNavorsing: finite element method; fluid-structure interaction; computational biomechanics eindige element metode; vloei-struktuur interaksie; rekenaar kontinuum biomeganika


Dr Hardus Diedericks
OfficeKantoor: A411,  Tel: +27 (0)21 808-4222
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~hardus

ResearchNavorsing: flow through porous media; coastal hydrodynamics and morphology vloei deur poreuse media; kus-hidrodinamika en morfologie


Dr Sonia Fidder-Woudberg
OfficeKantoor: A413,  Tel: +27 (0)21 808-4225
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~sfidderwoudberg

ResearchNavorsing: flow through porous media; tensor analysis vloei deur poreuse media; tensor analise


Dr Paul Grobler
OfficeKantoor: A221,  Tel: +27 (0)21 808-4229
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~pgrobler

ResearchNavorsing: Graph theorygrafiekteorie: dominasie, onafhanklikheid, oorbodigheid


Dr Nick Hale
OfficeKantoor: A410,  Tel: +27 (0)21 808-4227
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~nhale

ResearchNavorsing: numerical mathematics; scientific computing; spectral methods numeriese wiskunde; wetenskaplike berekening; spektraalmetodes


Prof. Ben Herbst
OfficeKantoor: A311,  Tel: +27 (0)21 808-4217
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~herbst

ResearchNavorsing: machine learning; computer vision; image processing; non-linear waves masjienleer; rekenaarvisie; beeldverwerking; nie-lineêre golwe


Dr Milton Maritz
OfficeKantoor: A416,  Tel: +27 (0)21 808-4228
EmailE-pos: ,
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~mfmaritz

ResearchNavorsing: ballistics; image processing; machine learning ballistiek; beeldverwerking; masjienleer


Dr Riana Roux
OfficeKantoor: A314,  Tel: +27 (0)21 808-4220
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~rianaroux

ResearchNavorsing: Graph theorygrafiekteorie


Prof. Francois Smit
OfficeKantoor: A412,  Tel: +27 (0)21 808-4219
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~fsmit

ResearchNavorsing: computational fluid dynamics; flow through porous media; industrial mathematics numeriese vloeisimulasies (CFD); vloei deur poreuse media; industriële wiskunde


Prof. André Weideman
OfficeKantoor: A315,  Tel: +27 (0)21 808-4224
EmailE-pos:
WebsiteWebblad: http://appliedmaths.sun.ac.za/~weideman

ResearchNavorsing: numerical mathematics; scientific computingnumeriese wiskunde; wetenskaplike berekening


Support staffOndersteunende personeel

MsMe Sharon Fortuin
Division officerAfdelingsbeampte
OfficeKantoor: A310,  Tel: +27 (0)21 808-4215

EmailE-pos: sharonfortuin@sun.ac.za


MrMnr Adrian Roman
Technical assistantTegniese assistent
OfficeKantoor: A408,  Tel:  +27 (0)21 808-4461
EmailE-pos: